Vad gör man när arbetsmiljön är dålig?

Tala med skyddsombudet/arbetsmiljöombudet och be hen ta upp frågan. Du kan också tala med närmsta chef. Om skyddsombud saknas och chefen inte lyssnar, vänd dig till ditt fack eller ring Arbetsmiljöverkets svarstjänst för råd.