Viktiga faktorer

 1. Bra stämning
 2. Bra chefer
 3. Får lära nytt
 4. Nöjd med sin arbetsinsats
 5. Tydliga mål
 6. Jobb och fritid går att förena
 7. Inflytande
 8. Bra fysisk miljö
 9. Jämställdhet och mångfald
 10. Koll på stress
 11. Låg frånvaro
 12. Högt i tak

Alla arbetsplatser ska ha ett pågående arbete för bra arbetsmiljö, (se systematiskt arbetsmiljöarbete). Målet ska vara att skapa friska arbetsplatser där ingen blir skadad på jobbet. 
Viktiga aktörer är chefer, skyddsombud och företagshälsovården och för att lyckas är det viktigt att ha bra kunskaper.

Generellt kan sägas att en bra arbetsmiljö kännetecknas av:

– Att uppleva trivsel, samvaro, vänskap
– Att kunna påverka och planera sitt eget arbete
– Att få möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas
– Att kommunikationen är öppen och tydlig
– Att man respekterar varandra
– Att få variation för kropp och själ
– Att få feedback på det man gör och uppmuntras att förbättra
– Att ha kontroll, ligga steget före och undvika negativ stress
– Att risken för ohälsa och skador på grund av arbetet är liten
– Att kunna känna trygghet
– Att veta när man har gjort ett bra jobb
– Att veta vilket ansvar och vilka befogenheter man har
– Att få göra fel
– Att få hjälp och stöd

Fem tips som hjälper dig att uppnå en god arbetsmiljö med ditt ledarskap:

1. Kommunicera, kommunicera och kommunicera.
2. Kommunicera tydliga målbilder!
3. Skapa delaktighet och laganda! Var en förebild för resten av gruppen. Överväg ditt agerande noggrant och se till att utgöra ett bra exempel.
4. Arbeta aktivt med feedback. Tala med medarbetarna om deras prestation och hur den kan bli bättre. Till en början kanske inte alla blir glada av konstruktiv feedback, men när man lärt sig uppskatta feedback och tagit det till sig är det ett otroligt värdefullt verktyg.
5. Var förberedd på hur du ska hantera konflikter. Var alltid ödmjuk och håll en aktiv, öppen dialog för att undvika större konflikter.